Nu räcker det!

Frugan höll på att bli överkörd av en högersvängande lastbil häromdagen. Bilister prejar cyklister för att de inte tycker de har på vägen att göra. Fotgängare respekterar inte cykelbanan etc. Listan kan göras lång och en del cyklisters beteende bidrar även till den. Men nu räcker det!

Innan du som läser detta börjar känna att blodet kokar över och du laddar med argument varför cyklister är ondskan på jorden så räkna till 10 medan du läser denna rad:
Alla trafikslag har rötägg och jag försvarar ingen. Min åsikt är att alla ska få plats och alla ska samverka.

Jag kan även bedyra att jag är väldigt kritisk och granskande av min egen cykling men att jag samtidigt anser att alla trafikslag ska få sin rättmätiga plats i trafikbilden. De ska även respekteras av alla trafikslag och respektera alla trafikslag. Till detta hör att infrastrukturen och servicen (följdaktligen även tilldelning av pengar) ska hålla högsta standard oavsett trafikslag.
Låt dig heller inte fokusera på rödljuskörningar och trottoarkörningar. En del bilister håller inte hastigheten, blinkar inte, kör oskattat, kör med fel däck på fel årstid, parkerar på trottoar eller cykelbana/cykelfält medan en del cyklister kör mot rött och cyklar på trottoaren. Även en del fotgängare beter sig illa. T ex. går på cykelbanan eller vägen fast det finns trottoar. Men överlag så är jag övertygad om att de flesta sköter sig.

Det är också konstaterat att de som rör på sig regelbundet mår bättre, är mer sällan sjuka och belastar, i vissa avseenden, därför samhället mindre. Det är också mer miljövänligt att cykla än att åka bil samt att lokala satsningar på cykelbanor etc. ger en ökad lokal handel. Se studie på Manhattan, NYC.

Övergripande problematik

För att städerna inte ska korka igen MÅSTE alternativa färdsätt såsom kollektivtrafik, cyklism och gång premieras och möjliggöras. Att fortsätta bygga vägar för att möta den ökande bilismen är inte hållbart långsiktigt. Människor måste erbjudas andra färdsätt som på alla sätt tillfredsställer behoven.
Här måste politiker, tjänstemän, forskare och andra intressenter samverka för att fatta de nödvändiga besluten. Att bara låta bilismen vara norm som den varit sedan 50-talet fungerar inte längre.

Infrastrukturen för det alternativa färdsätten måste uppgraderas för att möta trafikanternas krav på säkerhet och tillgänglighet. Medel måste distribueras i enlighet med medborgarnas behov och de initiativ som beslutats i enlighet med den långsiktiga planen för hållbar stadsutveckling. Det gäller även befintlig infrastruktur.  Att bara låta bilismen får majoriteten av budgeten år efter år fungerar inte längre.

Det krävs en acceptans från medborgarna att respektera alla trafikslag. Staden är en komplex miljö och konfliktsituationerna är många. Att inte vara tillåtande och förlåtande hjälper inte till. Alla har rätt till stadsutrymmet och att endast låta bilen och bilistens behov vara norm för framkomlighet fungerar inte längre.

Specifika problem

högersvängande_lastbilHögersvängade fordon och i synnerhet lastbilar är en livsfara för cyklister (jag tror att de är en av de enskilt vanligaste anledningarna till dödsolyckor bland cyklister i Sverige men troligtvis även ute i Europa). Frugan var nära ögat häromdagen då en lastbil tröttnade på att släppa förbi cyklister (som hade grönt och rätteligen ska få passera). Så han körde till slut. Dessutom kapade han kurvan så den lilla säkerhetsmarginalen som fanns försvann den med…
Som alla vet så är det oftast så att höger- eller vänstersvängande fordon på väg har rätt att svänga när cyklister och fotgängare har grönt. Bilisterna har dock väjningsplikt.
Åtgärden är att låta cyklister och fotgängare ha oinskränkt rätt att ta sig över vägen när det är grönt. Med det menar jag att medan cyklister och fotgängare har grönt har bilisterna rött. Det ökar säkerheten för cyklisten och fotgängaren, det ger möjlighet för cyklisten att med högsta säkerhet ta sig över trots att denne kommer fram till cykelöverfarten en liten stund efter att de som väntade vid trafikljuset tagit sig över. Även bilisten borde välkomna detta då de slipper tampas med det mjukare trafikslagen.

Separation mellan cyklister och fotgängare måste förbättras avsevärt. De cykelbanor som utpekas som huvudstråk måste få en rejäl och tydlig separation då de kommer bära många cyklister. Ett endast avdela med en vit linje och göra cykelbanan så smal att bara två cyklister kan mötas är som upplagt för problem. Det måste finnas omkörningsmöjlighet i cykelbanan och fotgängare ska inte kunna hamna på den av misstag.
Även cykelbanor i allmänhet måste få bättra separation. Det underlättar för både cyklisten och fotgängaren. Att t ex. leda ett regionalt cykelstråk över en populär gågata på Södermalm och sen kräva att cyklisterna cyklar på fotgängarnas villkor betraktar jag som tjänstefel.

istället_för_betongsugga
Lysande exempel från Nederländerna

Infrastrukturen vad gäller cykelbanor är under all kritik. För snäva svängar, dolda kurvor, dålig asfalt, gropar, bilhinder mitt i cykelbanan, skyltar mitt i cykelbanan (både tillfälliga och permanenta), för smala cykelbanor…ja, det är en del av vardagen för cyklisterna. Det finns en handbok för hur bra cykelinfrastruktur ska byggas. Om våra tjänstemän och beställare skulle hålla sig till den så skulle det se avsevärt bättre ut. Men cyklism hamnar längst ner på prio-listan trots fina ord om cykling och en hållbar stad från våra politiker.
Visste du att ca 70% av olyckorna hos cyklister är singelolyckor och beror oftast på bristande underhåll och infrastruktur?
Bygger man nytt så MÅSTE man bygga rätt! Övrig infrastruktur måste gås igenom och uppgraderas i största möjliga mån. Läs om misslyckade nybyggen vid Hornsbergs Strand, Örnsberg och Älvsjö.
Mitt förslag (tack, Cyklistbubblan) är att begränsa hastigheten till 30 km/h i den största delen av staden och sedan tillåta cyklister att dela vägen med bilisterna. På så sätt får vi en hastighetsseparation istället för en funktionsseparation.

  1. Jag går = jag håller mig på trottoaren.
  2. Jag cyklar  lugnt = jag cyklar på cykelbanan
  3. Jag cyklar fort = jag cyklar på vägen
  4. Jag kör bil = jag kör på vägen

Ju fler cyklister på vägen desto synligare inslag skulle de vara. Dessutom skulle kanske trafikrytmen dämpas när fler oskyddade trafikanter rör sig bland bilarna. Det är ingen rättighet att få köra 40-50 km/h på 30-sträckor.

Bilistens ensamrätt till vägen är också ett återkommande problem. Faktum är att bilisterna har inte ensamrätt till vägen. Cyklister får vara där t o m om cykelbana finns i närheten. Utanför städerna är det ofta landsvägen som cyklisterna förväntas cykla på. Acceptera det.
Från Transportstyrelsen:
”Du ska cykla på höger sida av körbanan. Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II.

Du får dock cykla på körbanan, även om det finns en cykelbana, när det är lämpligare med tanke på färdmålet. I så fall måste du vara extra försiktig.”

Här+prejar+han+cyklisterna+av+vägenAtt tuta frenetiskt eller att preja cyklister för att du som bilist inte vill ha dem där är inte ok. Inte i lagens ögon och inte i mina heller. Acceptera att cyklister färdas på vägen ibland och ta det lugnt. Jag lovar dig, bilist, att vi inte gör det för att jävlas med dig. Cykelbanan kan vara blockerad av en av dina bilistvänner så vi tvingas ut på vägen? Kanske är cykelbanan i så dåligt skick att det är säkrare att cykla på vägen trots förekomsten av bilar?
Dessutom cyklar en del cyklister så snabbt att de håller gällande hastighetsbegränsning. Om bilisterna också gjorde det på t ex. 30-väg så är det egentligen att icke-problem, eller hur?

Så käre politiker som bestämmer om staden utveckling och fördelar resurser, tjänstemännen som beställer infrastruktur, bilisten som envisas med att tro att vägen är bara till för dem, cyklisten och fotgängaren som inte visar hänsyn. Det räcker nu! Vi är alla trafikanter och har lika rätt till det gemensamma trafikutrymmet. Låt oss visa varandra den respekt och hänsyn vi alla förtjänar. Ge oss alla den infrastruktur och tillhörande service vi behöver.

OBS! Ulla Hamilton – missta inte ovanstående önskemål som: ”om vi bara visar hänsyn så löser det sig av sig själv”. Hänsyn och respekt är för att vi ska kunna samsas och samverka i det gemensamma trafikutrymmet. Det fråntar inte politikernas ansvar att ge oss nödvändig infrastruktur.

/Parkley
Stockholmspendlare i lycra

Mer information

Krister Isakssons belysande blogg:
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/index.htm

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla-och-ga/Cykelplan-/

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Cykel-i-samhallsplaneringen/Cykelplanering/

http://www.vti.se/sv/nyheter/skapa-forutsattningar-for-att-oka-cykeltrafiken-och-gor-cykeltrafiken-sakrare-/

http://www.cyklistbloggen.se/2013/09/if-cykelframjandet-stockholm-nast-samst-pa-cykling-i-sverige/

En kommentar Lägg till din

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.