Jag säger det igen…

Att kunna multitaska har varit ett av de populäraste egenskaperna i folks CV:s. Det kanske fortfarande är det. Men forskningsrapport efter forskningsrapport visar på att multitaska är allt annat än bra för oss. 

Sluta multitaska

IDG har idag en artikel om multitaskingens negativa inverkan på psykisk hälsa och prestation. Spot on, säger jag.

Ta makten över e-posten

E-posten svämmar över på jobbet och kanske även privat. Det gör oss stressade och känslan av okontroll är alltid närvarande. Nu är det dags att ta makten över e-posten!

Notification overflow

Notifieringar ska hjälpa oss bli uppmärksamma på viktiga saker som händer. Men är de verkligen bara av godo?

Tanketid – din tid för reflektion

I dessa moderna tider ska allt göras snabbare, bättre, effektivare och billigare. Det gäller inte bara i jobbet utan även privat. Men för att lyckas med detta måste vi få tid och ta oss tid till reflektion eller tanketid som jag kallar det.