Ta makten över e-posten

E-posten svämmar över på jobbet och kanske även privat. Det gör oss stressade och känslan av okontroll är alltid närvarande. Nu är det dags att ta makten över e-posten!