Extremistkampen

Att högerextrema gärna tar till våld är nog allmänt känt. Men hur ser det ut hos de vänsterextrema? Är det bara glada tillrop och massor med kärlek? Det ska vi ta reda på i Extremistkampen. 

I media läser man ofta hur högerextrema grupper är inblandade i våldshandlingar. Det marscheras på gator och torg och tonläget är högt (de är rasister, fascister osv.). Vänsterextrema syns inte lika mycket i tidningar och TV vilket då ifrågsätts på bland annat sociala media. En del människor anser att vänsterextrema visst är lika våldsamma och rasistiska som de högerextrema. Vissa anser dem till och med vara värre…
Men hur ser det egentligen ut?

Extremistkampen synar lättsamt vänsterextrema (Vx) och högerextrema (Hx) i fyra kategorier:

  • Våldet
  • Rasismen
  • Fascismen
  • Hot mot demokratin

Poäng delas ut enligt följande:

  • 0 = Ingen eller liten sannolikhet
  • 0,5 = Sannolikt
  • 1 = Stor sannolikhet

Minst poäng vinner. Tycker jag i alla fall.

Låt kampen börja!

Våldet

Att högerextrema har ett stort våldskapital råder det inget tvivel om. Det finns förvisso högerextrema som inte tar till våld men övervägande stor del av grupperingarna tar gärna till våld. Historien är också ett bevis på detta.

Vänsterextrema  är också våldsbenägna. Grupper som AFA ser våld som ett medel för att nå målen. Att vänsterextrema gärna slåss mot högerextrema är heller ingen nyhet. Vi ser det även tydligt när till exempel G8-länderna träffas.

Här verkar båda grupperna vara lika goda kålsupare även om anledningar till varför man tar till våld förstås skiljer sig åt.

Poäng: Vx 1 – 1 Hx

Rasismen

Högerextrema är emot jämlikhet och människors lika värde. Då är steget inte långt till att värdera och framförallt nedvärdera andra raser än de själva. Se på Vit-maktrörelsen som anser att den vita rasen är överlägsen de andra. Vi ser det även i retoriken hos svenska grupper som NMR. 

Rasism definieras i allmänhet som system av föreställningar, tro och förfaranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan anses kunna delas upp i raser. I en snävare bemärkelse kan det definieras som fördomar, diskriminering eller antagonism riktad mot någon av en annan ras baserat på tron att en egen ras är överlägsen.

Vänsterextrema är per definition antirasistiska. Här kämpas det för social rättvisa och jämlikhet. De personer som envist hävdar att vänsterextrema är rasistiska är okunniga. Att vänsterextrema skriker grova förolämpningar mot högerextremister må vara förkastligt men kan aldrig vara rasism ty högerextrema är ju ingen ras per definition…

Poäng: Vx 0 – 1 Hx

Fascismen

Högerextremism används som begrepp för att förklara fascism. Kopplingen är uppenbar med beskrivningen nedan. I rest my case.

Olika forskare framhåller olika karakteristiska egenskaper hos fascismen, men en vanligt förekommande modell sammanfattar den med ett motstånd mot kommunism, konservatism och liberalism (politisk och ekonomisk) med mål att upprätta en nationalistisk och auktoritär, ej traditionsbunden stat. Fascismen föredrar en reglerad, klassöverskridande ekonomi, benämnd korporativ, nationalsyndikalistisk eller nationalsocialistisk och en idealistisk, sekulär och imperialistisk kultur, ofta uttryckt i massmöten, nationalromantiska och mytiska symboler, massmobilisering och ett militariserat politiskt liv, ofta inbegripande en paramilitär milis.

Vänsterextrema är per definition antifascistiska.  De personer som envist hävdar att vänsterextrema är fascistiska är okunniga.
Jag gjorde det lätt för mig och behöll nästan samma förklaring som den om rasismen. Men det gör den inte mindre korrekt…

Poäng: Vx 0 – 1 Hx

Hot mot demokratin

Båda grupperna är radikala. Det råder inget tvivel om det. Vänsterextrema vill störta samhället genom revolution för att till exempel skapa ett klasslöst samhälle. Ibland till och med ett statslöst samhälle. Nu för tiden verkar dock de mesta ägna sig åt en kamp mot högerextrema samt stora och våldsamma protester mot bland annat globalisering. Men visst finns det ett hot mot demokratin, om än litet. Historien visar också tydligt att till exempel kommunism inte nödvändigtvis respekterar demokrati.

Högerextrema får nog anses ett större hot mot demokratin idag med sina starka inslag av fascism. Det kan vi också studera i nazisternas maktövertagande i 30-talets Tyskland.

Statsvetaren Cas Mudde menar att oavsett om de högerextrema grupperna är att betrakta som antidemokratiska eller inte, finns inget tvivel om att det finns allvarliga spänningar mellan den extrema högern och de västerländska demokratierna.

Om Sveriges högerextrema utgör ett hot är inte självklart men med SD:s inträde i svensk politik ihop med deras partiprogram samt svans av högerextrema så har riskan ökat anser jag.

Poäng: Vx 0,5 – 1 Hx

Resultat

Slutpoängen fördelar sig så här.

  • Vänsterextrema (Vx) – 1,5 poäng
  • Högerextrema (Hx) – 4 poäng

De högerextrema vinner alltså 3 av 4 kategorier medan det blir delat pott gällande Våldet.
Men för att vinna kampen så skulle man ha så få poäng som möjligt.

Vinnare av Extremistkampen är
trumvirvel
Vänsterextremisterna

Men…
Extremism är oftast en dålig sak. Glöm aldrig det. Men när ni diskuterar vilka som är värst är det oehört viktigt att ni snabbt definerar vad ni avser. Är det våldet? Är det rasismen, fascismen? Är det kanske allt?
Går det även att göra historiska jämförelser för att se vilka som är värst? Jag menar, kommunisterna har ju dödat fler människor än vad nazisterna gjorde. Samtidigt så är högerextremismen på frammarsch i västvärlden medan vänsterextremismen inte är det? Har man kanske lärt sig av historien…

/Parkley

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.